ลืมรหัสผ่านไลน์ ลืมรหัส line

ลืมรหัส line

ลืมรหัสผ่าน LINE ทำอย่างไร

แอพลิเคชั่นLINE (ไลน์)มีประโยชน์ในการ

สนทนาและส่งข้อความต่างๆหากัน รวมถึงการ

ส่งไฟล์รูปภาพและวีดีโอต่างๆ ซึ่งทำให้หลายคน

มีความจำเป็นที่ต้องใช้ LINE ทุกวันอย่างขาด

ไม่ได้ เพราะนอกจากจะเอาไว้แชทคุยกับเพื่อน

พ่อแม่หรือคนสำคัญแล้ว ในปัจจุบันนี้ทั้งนักเรียน

นักศึกษาและพนักงานบริษัท ต่างก็ใช้ LINE ใน

การติดต่อสื่อสารเพื่อประชุมงานหรือส่งข่าวที่

สำคัญ

ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลืมรหัส LINE ใช้งานไม่

ได้จึงมีปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งสาเหตุที่มัก

จะพบกันบ่อยๆก็คือการลืมรหัสผ่าน LINEที่มี

อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ  Continue reading “ลืมรหัสผ่านไลน์ ลืมรหัส line”