ลืมรหัสผ่านไลน์ ลืมรหัส line

ลืมรหัสผ่าน LINE ทำอย่างไร

แอพลิเคชั่นLINE (ไลน์)มีประโยชน์ในการ

สนทนาและส่งข้อความต่างๆหากัน รวมถึงการ

ส่งไฟล์รูปภาพและวีดีโอต่างๆ ซึ่งทำให้หลายคน

มีความจำเป็นที่ต้องใช้ LINE ทุกวันอย่างขาด

ไม่ได้ เพราะนอกจากจะเอาไว้แชทคุยกับเพื่อน

Advertisement

พ่อแม่หรือคนสำคัญแล้ว ในปัจจุบันนี้ทั้งนักเรียน

นักศึกษาและพนักงานบริษัท ต่างก็ใช้ LINE ใน

การติดต่อสื่อสารเพื่อประชุมงานหรือส่งข่าวที่

สำคัญ

ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลืมรหัส LINE ใช้งานไม่

ได้จึงมีปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งสาเหตุที่มัก

จะพบกันบ่อยๆก็คือการลืมรหัสผ่าน LINEที่มี

อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ 

1. ลืมรหัสไลน์ และลบแอพลิเคชั่นLINE ออกไป

แล้ว หรือการลงแอพลิเคชั่นLINE ลงใน

โทรศัพท์เครื่องใหม่และต้องการ Log in เข้าใช้

ลืมรหัสผ่านไลน์ ลืมรหัส line

งานในบัญชีเดิม

2. ลืมรหัสผ่านไลน์ แต่ยังสามารถเล่นได้จากใน

โทรศัพท์มือถือ

สิ่งสำคัญที่ใช้ในการกู้รหัสผ่านใน LINE นั้นก็

คือ อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับ LINE ดังนั้น

ในขั้นตอนการสมัคร LINE จึงต้องใช้อีเมล์ที่ใช้

งานได้จริงเพื่อให้การกู้คืนรหัสผ่านทำได้อย่าง

ง่ายดายมากขึ้น

วิธีการกู้คืนรหัสผ่านเมื่อลืมรหัส LINE ดังต่อไปนี้

ลืมรหัสผ่าน และลบแอพลิเคชั่นLINE เดิมไปแล้ว

1. หลังจากติดตั้งแอพลิเคชั่นLINE ใหม่ลงใน

เครื่องแล้ว ให้เลือกที่ “ล็อกอินผู้ใช้ LINE” และ

คลิกต่อไปที่ “ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่”

2. ใส่อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับ LINE เอา

ไว้ แล้วคลิก OK

3. LINE จะขึ้นข้อความว่าได้มีการส่งรหัสผ่าน

ใหม่ให้ทางอีเมล์แล้ว ให้เข้าไปเช็คอีเมล์และนำ

รหัสผ่านที่ได้รับมา Login เข้าแอพลิเคชั่น

อีกครั้งและอย่าลืมตั้งรหัสผ่านใหม่ให้เรียบร้อย

ไม่เช่นนั้นก็จะได้ใช้รหัส LINE ที่ถูก generate

มาให้อย่างที่ได้รับในอีเมล์

ลืมรหัสผ่าน LINE แต่ยังสามารถใช้งานแอลพลิเคชั่นในมือถือได้อยู่

1. เข้าไปที่ส่วนของการตั้งค่าของแอพลิเคชั่น

LINE จากนั้นเลือก บัญชี ลงทะเบียนบัญชีอีเมล์

แล้วใส่บัญชีอีเมล์ที่ใช้อยู่เพื่อให้ LINE ส่งรหัส

ผ่านไปให้ หรือหากอีเมล์เดิมใช้งานไม่ได้ให้

เลือกเปลี่ยนอีเมล์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้

2. คลิกเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน >ลืมรหัสผ่านของ

คุณหรือไม่

3. เช็คอีเมล์ที่ใส่ข้อมูลเอาไว้ จากนั้นนำรหัสผ่าน

ที่ได้ล็อกอินเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นLINE และ

อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการให้

เรียบร้อย

ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ ให้ตรวจสอบดูว่าอีเมล์ที่ใส่ลงไปนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือไม่อย่างนั้นก็ให้เข้าไปเช็คที่ Junk Mail
หากไม่ได้รับอีเมล์รีเซ็ตรหัสผ่านหรือจำอีเมล์ไม่ได้แล้วและไม่สามารถล็อกอินเข้าไปเพิ่มอีเมล์ใหม่ได้ ต้องทำการยื่นขอรีเซ็ตอีเมล์ใหม่โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า>ช่วยเหลือ >ไม่ได้รับอีเมล์เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก “ยื่นขอรีเซ็ตอีเมล์แอดเดรส”

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถกู้คืนรหัสผ่าน LINE ได้

แล้ว ทำตามตัวอย่างนี้สามารถกู้รหัสผ่านได้

แน่นอน ทีหลังก็อย่าลืมรหัสไลน์อีกล่ะ

Advertisement